คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

มีคำถาม? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

Scorecard Cockpit Enterprise คืออะไร?

โปรแกรมสำหรับการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานอัตโนมัติตามระบบ KPI

การบันทึกข้อมูลต้องทำอย่างไร?

ดาวน์โหลดโปรแกรม DOA-ScorecardsCockpitEnterprise.zip (15483 downloads ) แล้วติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ขึ้นไป

ทำไมต้องมีกำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูล?

เนื่องจากต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลรายงานส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

KPI คืออะไร?

KPI เกิดจากการรวมกันของคำ 3 คำที่มีความหมายในตัวเอง คือ Key, Performance และ Indicator
Key หมายถึง จุดหลัก หัวข้อหลัก หรือ เป้าหมายหลัก
Performance หมายถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ผลของการกระทำ
Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด

รวมกันแล้ว KPI คือ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการทำงานโดยการวัดผลตามหัวข้อที่กำหนด

จำกัดขนาดไฟล์รายงานตามแบบฟอร์ม/ไฟล์ pdf /ไฟล์รูปภาพที่ต้องการแนบ 1 ครั้ง ในโปรแกรม SCE หรือไม่?

โปรแกรมไม่ได้จำกัดขนาดไฟล์ที่ต้องแนบต่อ 1 ครั้ง แต่ในกรณีที่แนบไฟล์ไม่ได้อาจเกิดจาก
1) Internet ของผู้ใช้งานมีความเร็วต่ำ
2) Internet ของผู้ใช้งานไม่เสถียร
3) มีผู้ใช้งาน Internet ช่องทางเดียวกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการแชร์แบนด์วิดธ์ (ช้าจนหมดเวลารอรับข้อมูลของระบบเชื่อมต่อเครือข่าย)
4) ไฟล์ที่ทำการอัพโหลดมีไวรัสติดมาด้วย
5) ไฟล์ต้นฉบับที่ทำการอัพโหลดเสียหายอยู่ก่อนแล้ว (ควรทดสอบเปิดไฟล์ก่อนทำการอัพโหลดทุกครั้ง)

การแก้ไข
1. หากมีไฟล์ต้องอัพโหลดหลายไฟล์ ไม่ควร Zip รวมกันเป็นก้อนเดียว จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจเกิดปัญหาในการอัพโหลด ให้ทำการอัพโหลด 1 ครั้ง ต่อ 1 ไฟล์
2. ตรวจสอบไฟล์ก่อนอัพโหลดเสมอ

หมายเหตุ การอัพโหลดไฟล์ไม่ได้ อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ นอกจากข้อข้างต้นที่กล่าวมา เนื่องจากคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ต่าง ๆ ของแต่ละเครื่องมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยของเครือข่ายที่แตกต่างกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?