การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

“การใช้เทคโนโลยี…

ประกาศ 11 มีนาคม 2565 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2562

วันที่ 11 –…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2561

วันที่ 19 มีนาคม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2560

6 มิถุนายน 2560 …

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Balance Scorecards และโปรแกรมงานผลิตพันธุ์พืช” ปี 2559

สวพ.5 ชัยนาท 18-…